Pałac w Leźnie 

Spotkanie dotyczące Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

 

Dnia 30 września 2014 roku, w Pałacu w Leźnie odbyło się spotkanie z Panem Mieczysławem Strukiem – Marszałkiem Województwa Pomorskiego.  Organizatorem spotkania była organizacja Pracodawców Pomorza, Oddział Żukowski PP, Uniwersytet Gdański-Pałac w Leźnie.

Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości realizacji postulatów z narady, która odbyła się 25 maja 2012 roku w siedzibie „Pracodawców Pomorza” z  udziałem Członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz przedsiębiorców i mieszkańców z Żukowa, Leźna i Kokoszek.

Głównymi postulatami były następujące tematy:

  1. Rewitalizacja istniejącej linii kolejowej nr 234 i włączenie jej do PKM.
  2. Wybudowanie przystanku PKM Karczemki.
  3. Uwzględnienie w planach rozwojowych budowy przystanku PKM w Kokoszkach.

Spotkanie poprowadził Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza, dr Zbigniew Canowiecki. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele lokalnej społeczności, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Marszałek Struk oraz Prezes PKM Krzysztof Rudziński, przedstawili cele strategiczne PKM. W imieniu lokalnej społeczności, Dr Robert Bęben przedstawił argumenty i propozycje w kwestii komunikacji Linią 234. W podsumowaniu spotkania Pan Marszałek wyraził aprobatę dla pomysłu stworzenia reprezentatywnego zespołu, celem szczegółowej analizy sytuacji dotyczącej Linii 234,  aby wspólnie wypracować stanowisko w kwestii zasadności ekonomiczno-społecznej dla Linii 234. Wspólna analiza pozwoli na podjęcie dalszych wniosków i decyzji.

 

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 01.10.2014
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 19.01.2018
Rozwinięcie projektu i administracja stroną: Ośrodek Informatyczny UG